Trädfällning i Västerås

Att fälla träd är spännande och går bra att göra året runt. Det är några saker som man måste se upp med, t ex att vinden blåser från rätt håll när trädet ska fällas. När det är vinter blir det svårare för då har kylan gjort trädet stelt och då knäcks ofta grenar väldigt lätt. Då måste man vara extra nog med att säkra upp så att någon gren inte faller fel och skadar någon.

När marken är frusen blir det mindre skador på av nedfallande grenar och ett knep är att fälla trädet ut över en sjö. Det fungerar av naturliga skäl inte så bra på sommaren.

Om träd skall beskäras så är det tidig vår eller under månaderna juli, augusti och september, som rekommenderas. Att tänka på är att inte ta bort mer än 30% av det gröna på trädet, annars finns det en ökad risk att trädet inte klarar sig.

Funderar du på om det verkligen är nödvändigt att fälla trädet. Skymmer det utsikten mot sjön eller har buskarna tagit över halva tomten. Det kan vara svårt att avgöra vilka träd som borde få vara kvar och vilka som innebär risker för fastigheten med tanke på att rotsystemet kan förstöra grund, vatten, avlopp e tc. Olika träd har olika stora behov av plats för sitt rotsystem. Det är också viktigt att kunna avgöra hur friskt trädet är. Om det är drabbat av sjukdom kan det ju rasa vid nästa storm.

Det är alltid fastighetsägarens ansvar om det händer en olycka med fallande träd, man måste se till att ta bort träd som innebär risk för människor eller egendom.

Behöver du hjälp med att avgöra vad som är bäst för just dina träd, kontakta gärna tradifall.com för en offert.

Trädfällning