hybridbil

Hur fungerar en laddbox

En laddbox är en elektrisk enhet som används för att ladda elektriska fordon, som till exempel elbilar eller laddhybrider. En laddbox kan installeras i en hemmamiljö, på en parkeringsplats eller vid en offentlig laddningsstation. Laddboxar finns i olika modeller och med olika laddningskapaciteter. Vissa laddboxar är utformade för att ladda fordonet snabbt, medan andra är