klottersanering

Sanera klotter från fasader

Sanering av klotter är processen att ta bort oönskad målning eller skrivning från en yta, vanligtvis en vägg, som har utsatts för graffiti eller klotter. LT konsult i Västerås har mångårig erfarenhet av klottersanering. Det finns flera metoder för att sanera klotter, inklusive kemiska, mekaniska och högtryckstekniker. Kemiska metoder innebär användning av kemikalier för att