Sanera klotter från fasader

Sanering av klotter är processen att ta bort oönskad målning eller skrivning från en yta, vanligtvis en vägg, som har utsatts för graffiti eller klotter. LT konsult i Västerås har mångårig erfarenhet av klottersanering. Det finns flera metoder för att sanera klotter, inklusive kemiska, mekaniska och högtryckstekniker.

Kemiska metoder innebär användning av kemikalier för att lösa upp eller ta bort klotterfärgen från ytan. Detta kan innebära att man använder starka lösningsmedel och syror som kan vara farliga och kräver försiktighet vid hantering.

Mekaniska metoder innebär att man använder mekaniska verktyg som slipmaskiner eller skrapor för att ta bort klotterfärgen från ytan. Denna metod är mindre aggressiv än kemiska metoder och kan vara lämplig för ytor som inte tål starka kemikalier.

Högtryckstekniker innebär att man använder högtrycksvattenstrålar för att ta bort klotterfärgen från ytan. Detta kan vara en effektiv metod, men kan också orsaka skador på ytan om trycket är för högt eller om ytan inte är tillräckligt stark för att tåla högt tryck.

Valet av metod för sanering av klotter beror på olika faktorer, såsom typen av yta, typen av klotterfärg och graden av klotter på ytan. Det är viktigt att använda rätt teknik och utrustning för att minimera risken för skador på ytan och för att säkerställa att klotter tas bort på ett säkert och effektivt sätt.