Johan Enér

Kommunicera som en pilot!

Kickoff med Collaborate hjälper ditt företag att undvika kostsamma misstag!

Vad är det som gör det möjligt att duktiga och välutbildade piloter kraschar med fungerande flygplan.

Det spelar ingen roll hur duktig du är på ditt yrke – det händer ändå att vi gör fel ibland. Det bästa sättet att undvika detta är att hjälpas åt och tränas i att upptäcka varandras misstag.

En metod att undvika att fel begås pga den mänskliga faktorn är att använda sig av Crew Resource Management. Det är en metod som skapades av NASA och FAA efter att ett antal stora olyckor skett. Misstagen som skedde berodde på att piloter som i vanliga fall är oerhört skickliga råkade ha en dålig dag och gjorde en felbedömning. I det hirarkiska systemet som råder inom bla flygbranschen så larmande ingen om misstagen trots att de ofta upptäcktes av någon i lägre rang.

Detta kontraproduktiva beteende finns även bland andra yrkesgrupper där människor samarbetar med varandra t ex inom sjukvården. Dessa beteenden går tack och lov att träna bort, eller i alla fall minska med Crew Resource Management.

Resultatet av att en grupp som tränat CRM brukar bli att färre konflikter uppstår, man arbetar mer effektivt och en underordnad törs även säga till en överordnad om hen upptäckt att ett misstag är på väg att begås.

CRM används i ett flertal branscher, framför allt i USA. T.ex. militärförband, räddningstjänst, sjukvård, Offshore-industri, sjöfart, Kärnkraft, finansbranschen osv.

Nu kan du via Johan Enér som driver företaget Collaborate själv prova på hur du och dina kollegor kan förbättra er kommunikation. Johan Enér ger kurser i CRM där du kan boka en kortare kickoff på ca fyra timmar eller en två dagars utbildning.

Johan Enér
Johan Enér