Vad är influencer marketing?

Influencer marketing är en typ av marknadsföring som innebär att du samarbetar med influencers för att marknadsföra din produkt eller tjänst. En influencer är en person som har ett stort följe på sociala medier eller inom sin bransch. De kan användas för att hjälpa till att marknadsföra din produkt eller tjänst till sin publik. När du arbetar med influencers är det viktigt att välja rätt personer som är relevanta för din målgrupp. Du vill också se till att deras värderingar stämmer överens med dina egna. Det är viktigt att skapa en relation med influencers och förse dem med kvalitetsinnehåll som de kan dela med sin publik. Detta kommer att bidra till att öka chanserna att de marknadsför din produkt eller tjänst.